Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 1/2014 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań...
Załączniki:
zarzadzenie 1_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 57/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 57_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 107/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania na terenie Gminy Mielec obwodowych komisji...
Załączniki:
zarzadzenie 107_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 59/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych...
Załączniki:
zarzadzenie 59_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 148/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 148_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 86/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Załączniki:
zarzadzenie 86_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 139/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy...
Załączniki:
zarzadzenie 139_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 12/a/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji zdrowotnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli...
Załączniki:
zarzadzenie 12a_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 142/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2016 rok...
Załączniki:
zarzadzenie 142_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 82/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Załączniki:
zarzadzenie 82_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 44/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2014 rok
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 34/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ustalenia harmonogramu wyborczych zebrań wiejskich
Załączniki:
zarzadzenie 34_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 69/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Trześni
Załączniki:
zarzadzenie 69_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 65/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie...
Załączniki:
zarzadzenie 65_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 106/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji...
Załączniki:
zarzadzenie 106_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 26  prawy
Początek strony