Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
121 Dodano protokół : Protokoły nr. XXIII/2016 Protokoły 02.02.2017 11:54 Łukasz Pezda
122 Dodano protokół : Protokoły nr. XXIV/2016 Protokoły 02.02.2017 11:55 Łukasz Pezda
123 Zmieniono ogłoszenie: Budżet Gminy Mielec na 2017 r. z dn. 02-02-2017 Ogłoszenia 02.02.2017 14:51 Łukasz Pezda
124 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z dn. 03-02-2017 Ogłoszenia 03.02.2017 8:35 Łukasz Pezda
125 Zmieniono ogłoszenie: Budżet Gminy Mielec na 2017 r. z dn. 03-02-2017 Ogłoszenia 03.02.2017 13:29 Łukasz Pezda
126 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dn. 06-02-2017 Ogłoszenia 06.02.2017 13:42 Łukasz Pezda
127 Dodano przetarg :Ogłoszenie Wójta Gminy Mielec o naborze do komisji konkursowej z dn. 06-02-2017 Przetargi 06.02.2017 16:26 Łukasz Pezda
128 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dn. 07-02-2017 Ogłoszenia 07.02.2017 12:34 Łukasz Pezda
129 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dn. 07-02-2017 Ogłoszenia 07.02.2017 13:14 Łukasz Pezda
130 Dodano przetarg :Ogłoszenie Wójta Gminy Mielec o naborze do komisji konkursowej z dn. 07-02-2017 Przetargi 07.02.2017 14:59 Łukasz Pezda
131 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dn. 08-02-2017 Ogłoszenia 08.02.2017 13:25 Łukasz Pezda
132 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie z dn. 09-02-2017 Ogłoszenia 09.02.2017 13:27 Łukasz Pezda
133 Zmieniono ogłoszenie: Zawiadomienie z dn. 09-02-2017 Ogłoszenia 09.02.2017 13:29 Łukasz Pezda
134 Zmieniono ogłoszenie: Zawiadomienie z dn. 09-02-2017 Ogłoszenia 09.02.2017 13:30 Łukasz Pezda
135 Dodano ogłoszenie: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne z dn. 10-02-2017 Ogłoszenia 10.02.2017 12:46 Łukasz Pezda

 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 400  prawy

Do drukuPoczątek strony