Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
181 Zmieniono przetarg :PUE.271.7.2014 z dn. 10-06-2014 Przetargi 10.06.2014 14:01 Daniel Bryg
182 Zmieniono ogłoszenie: PUE.271.4.2014 z dn. 13-06-2014 Ogłoszenia 13.06.2014 10:01 Daniel Bryg
183 Zmieniono ogłoszenie: PUE.271.4.2014 z dn. 17-06-2014 Ogłoszenia 17.06.2014 11:56 Daniel Bryg
184 Zmieniono ogłoszenie: ZPM.271.11.2014 z dn. 17-06-2014 Ogłoszenia 17.06.2014 12:16 Andrzej Bieniek
185 Zmieniono ogłoszenie: Z A W I A D O M I E N I E z dn. 23-06-2014 Ogłoszenia 23.06.2014 14:29 Daniel Bryg
186 Zmieniono ogłoszenie: PUE.271.6.2014 z dn. 26-06-2014 Ogłoszenia 26.06.2014 14:37 Daniel Bryg
187 Zmieniono ogłoszenie: PUE.271.6.2014 z dn. 26-06-2014 Ogłoszenia 26.06.2014 14:40 Daniel Bryg
188 Zmieniono przetarg :ZPM.271.12.2014 z dn. 27-06-2014 Przetargi 27.06.2014 10:10 Andrzej Bieniek
189 Zmieniono przetarg :ZPM.271.13.2014 z dn. 30-06-2014 Przetargi 30.06.2014 14:32 Andrzej Bieniek
190 Zmieniono ogłoszenie: Oświadczenie majątkowe Wójta za 2013 r. z dn. 08-07-2014 Ogłoszenia 08.07.2014 10:46 Daniel Bryg
191 Zmieniono ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe Radnych za 2013 rok z dn. 08-07-2014 Ogłoszenia 08.07.2014 10:59 Daniel Bryg
192 Zmieniono ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielec za 2013 r. z dn. 08-07-2014 Ogłoszenia 08.07.2014 11:22 Daniel Bryg
193 Zmieniono ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za 2013 r. z dn. 08-07-2014 Ogłoszenia 08.07.2014 11:50 Daniel Bryg
194 Zmieniono ogłoszenie: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC z dn. 08-07-2014 Ogłoszenia 08.07.2014 13:58 Daniel Bryg
195 Zmieniono ogłoszenie: Rejestr Działalności Regulowanej z dn. 08-07-2014 Ogłoszenia 09.07.2014 10:16 Daniel Bryg

 lewy  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  z 400  prawy

Do drukuPoczątek strony