Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano wiadomość: Deklaracja dostępności Wiadomości 05.01.2021 15:59 bip redaktor
2 Dodano pozycję menu: Deklaracja dostępności Menu 05.01.2021 15:58 bip redaktor
3 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za 2013 r. z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 04.01.2021 7:58 Łukasz Pezda
4 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielec za 2013 r. z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 04.01.2021 7:57 Łukasz Pezda
5 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 04.01.2021 7:57 Łukasz Pezda
6 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe Radnych za 2013 rok z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 04.01.2021 7:57 Łukasz Pezda
7 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenie majątkowe Wójta na koniec kadencji z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 04.01.2021 7:56 Łukasz Pezda
8 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenie majątkowe Wójta za 2013 r. z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 04.01.2021 7:56 Łukasz Pezda
9 Zmieniono ogłoszenie: Wnioski do pobrania z dn. 05-06-2020 Ogłoszenia 05.06.2020 10:30 Łukasz Pezda
10 Zmieniono ogłoszenie: Karty usług z dn. 05-06-2020 Ogłoszenia 05.06.2020 10:30 Łukasz Pezda
11 Usunięto ogłoszenie: Wnioski do pobrania z dn. 14-07-2019 Ogłoszenia 05.06.2020 10:29 Łukasz Pezda
12 Zmieniono ogłoszenie: Karty usług z dn. 05-06-2020 Ogłoszenia 05.06.2020 10:29 Łukasz Pezda
13 Zmieniono ogłoszenie: Wnioski do pobrania z dn. 05-06-2020 Ogłoszenia 05.06.2020 10:28 Łukasz Pezda
14 Zmieniono ogłoszenie: Karty usług z dn. 05-06-2020 Ogłoszenia 05.06.2020 10:28 Łukasz Pezda
15 Zmieniono ogłoszenie: Wnioski do pobrania z dn. 05-06-2020 Ogłoszenia 05.06.2020 10:27 Łukasz Pezda

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 399  prawy

Do drukuPoczątek strony