Wybory uzupełniające do Senatu RP 2013 (wygasły...)

INFORMACJE

Informuję że, zostały sporządzone spisy wyborców w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Spisy są udostępniane do wglądu w Urzędzie Gminy w Mielcu, ul. Jadernych 7 w godzinach pracy urzędu w pok. nr 10. Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego – wzór poniżej.

 Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców.


 Informacja Wójta Gminy Mielec z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości składów komisji do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 8 września 2013 r.

  ZARZĄDZENIE Nr 355/2013 Wójta Gminy Mielec z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lipca 2013 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 września 2013 r.
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lipca 2013 r. o okręgu wyborczym nr 55 i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 września 2013 r.

 

 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie o składzie Komisji, siedzibie i pełnionych dyżurach.


  Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 września 2013 r.


  Informacja Wójta Gminy Mielec w sprawie wyznaczenia tablic ogłoszeniowych na obszarze Gminy Mielec do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

 Uchwała nr XXV/193/2012 Rady Gminy Mielec w sprawie podziału Gminy Mielec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 8 września 2013 r.


 Formularze do pobrania:

 Wniosek o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

 Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.

 Wniosek o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców.


 Szczegółowe informacje dotyczące wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się na stronie internetowej Państwowowej Komisji Wyborczej.       

Zgodnie z Art. 37 a § 2 Kodeksu Wyborczego informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym udzielają następujące osoby:

- p. Bożena Mazur - sekretarz UG Mielec, tel. (17)7745651, pok. 13;

- p. Marta Drozd - kierownik referatu OA, tel (17)7745635, pok. 10.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.01.2014. Wygasa 30.01.2014. Odsłon 3590
Początek strony