Wybory Samorządowe 2018

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 


 

Uchwała Nr XXXVI/247/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mielec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Uchwała Nr XXXVI/246/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mielec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 


 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie.

 


 

Obwieszczenia Wójta Gminy Mielec

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Mielcu w wyborach do Rady Gminy Mielec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 17 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 


 

Informacje Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 14 sierpnia 2018 r. dotyczący sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących w wyborach samorządowych w 2018 r.

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 14 sierpnia 2018 r. dotyczący przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie podania liczby mieszkańców w gminach na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu.

 

Ogłoszenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów do Gminnych, Miejskich i Powiatowych Komisji Wyborczych.

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 29 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 5 września 2018 r. o terminie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych.

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.


Postanowienie nr 173/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 


Postanowienie nr 174/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 10 września 2018r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w  wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 

 


 

Informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Mielcu

 

Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Mielcu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Mielcu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Mielcu z dnia 12 września 2018 r. sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Mielcu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Mielcu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Mielcu

 

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Mielcu

 

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Mielcu z dnia 12 września 2018 roku

 

Uchwała Nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Mielcu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie pełnionych dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Mielcu

 

Uchwała Nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Mielcu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie pełnionych dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Mielcu

 

Uchwała Nr 6/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Mielcu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Gminy Mielec

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Łukasz Pezda - Administrator BIP dnia 17.09.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 18.09.2018 14:55. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2172
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony