Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./

- z w o ł u j ę -
S E S J Ę   RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad :

 

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości (drogi) położonej w Książnicach stanowiącej własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Mielec własności nieruchomości (drogi) położonej w Chorzelowie stanowiącej własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie w użytkowaniu wieczystym Gminy Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Mielec własności nieruchomości (drogi) położonej w Chorzelowie stanowiącej własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie w użytkowaniu wieczystym Gminy Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Mielec własności nieruchomości (drogi) położonej w Chorzelowie stanowiącej własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w 2015 r.
11. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014 r.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015 roku o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

 

Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN KOŁODZIEJ


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.04.2015
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 23.04.2015 10:45. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2127
Wersja : 1 2 
Początek strony