Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mielec (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

- zwołuję -

SESJĘ RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

  1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Mielec.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  nieruchomości położonej w miejscowości Wola Chorzelowska.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcie pożyczki długoterminowej.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcie pożyczki długoterminowej.
  9. Interpelacje i zapytania radnych.
  10. Sprawy różne.
Sesja odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 roku o godzinie 11.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie pod adresem: gmina.mielec.pl/transmisje


Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
PRZEWODNICZĄCY RADY
BOGDAN CYGAN

powrót...
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia 21.08.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 21.08.2019. Wygasa 29.08.2019. Odsłon 3557
Początek strony