Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. /

- z w o ł u j ę -

SESJĘ RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:
  1. Interpelacje Radnych.
  2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielec położonej w miejscowości Książnice.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielec położonej w miejscowości Szydłowiec.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Mieleckim i Gminami powiatu mieleckiego porozumienia dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: "System Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie Powiatu Mieleckiego”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  8. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski.
Sesja odbędzie się w dniu 26 października 2017 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
JAN KOŁODZIEJ

powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Kołodziej dnia 19.10.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 19.10.2017 15:27. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2127
Początek strony