Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego (wygasły...)

Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.59.2019 z dnia 27.11.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 40 Książnice gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1042 o pow. 0,03 ha stanowiąca drogę.
powrót...
Informacja wytworzona przez Maciej Woźniak - Kierownik Oddzi dnia 29.11.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 29.11.2019. Wygasa 30.12.2019. Odsłon 1428
Początek strony