Przetargi

ZPM.271.16.2019

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Mielec w 2020 roku
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2019 Utworzono: 05.12.2019

ZPM.271.14.2019

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Mielec w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku - powtórzony
więcej...
Aktualizacja: 19.11.2019 Utworzono: 30.10.2019

ZPM.271.15.2019

Przebudowa drogi gminnej nr 103 420 w miejscowości Książnice w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa, regulacji szerokości drogi, przebudowy zjazdów oraz przebudowy odwodnienia
więcej...
Aktualizacja: 04.11.2019 Utworzono: 23.10.2019

ZPM.271.13.2019

Wykonanie remontu dróg gminnych wraz z remontem przepustów w miejscowościach Podleszany i Trześń
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2019 Utworzono: 03.10.2019

ZPM.271.12.2019

Modernizacja garażu OSP Złotniki
więcej...
Aktualizacja: 01.10.2019 Utworzono: 01.10.2019

OSP.271.1.2019

Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Książnicach
więcej...
Aktualizacja: 16.09.2019 Utworzono: 10.09.2019

ZPM.271.10.2019

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Złotniki, Chorzelów ( Szkotnia ) oraz zagospodarowanie działek gminnych położonych w Chorzelowie na cele parkingów” tj: - Przebudowa drogi gminnej dz. ew. nr 927/2 w m. Złotniki k. szkoły - Przebudowa drogi gminnej w m. Chorzelów ( Szkotnia) - Zagospodarowanie działek gminnych o nr. ew. 353 , 354 położonych w Chorzelowie
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2019 Utworzono: 18.06.2019

ZPM.271.8.2019

Modernizacja przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chorzelów
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2019 Utworzono: 10.06.2019

ZPM.271.9.2019

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania z terenu Gminy Mielec dowożonych do szkół i placówek oświatowych w 2019/2020 roku wraz z odwozem
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2019 Utworzono: 12.06.2019

ZPM.271.7.2019

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Książnice
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2019 Utworzono: 17.05.2019

ZPM.271.5.2019

Budowa infrastruktury sportowej – zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Wola Mielecka na cele sportowo rekreacyjne.
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2019 Utworzono: 10.04.2019

ZPM.271.4.2019

Remont cząstkowy placów i dróg gminnych kruszywem w 2019 roku na terenie Gminy Mielec
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2019 Utworzono: 01.03.2019

ZPM.271.3.2019

,, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany część II ” - powtórzony
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2019 Utworzono: 30.01.2019

ZPM.271.2.2019

Zagospodarowanie poddasza w Szkole Podstawowej w Rydzowie 
więcej...
Aktualizacja: 29.01.2019 Utworzono: 29.01.2019

ZPM.271.1.2019

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany częsc II
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2019 Utworzono: 11.01.2019

ZPM.271.1.2019

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany częsc II
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2019 Utworzono: 11.01.2019

ZPM.271.13.2018

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 974 872,60 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2018 rok
więcej...
Aktualizacja: 24.10.2018 Utworzono: 11.10.2018

ZPM.271.12.2018

Przebudowa drogi gminnej Nr 103 443R Trześń / łącznik/ dz. nr ewid. 402, 923/4 w km 0+008 - 0+165 i 0+179-0+342 w miejscowości Trześń
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2018 Utworzono: 08.10.2018

ZPM.271.11.2018

Przebudowa drogi gminnej nr 103 434 Rzędzianowice OSP dz.nr ewid.1132,1133 w km 0+008-0+178 oraz 0+185-0+700 w m. Rzędzianowice
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2018 Utworzono: 17.09.2018

ZPM.271.10.2018

Przebudowa drogi Trześń k. Światowca (Błoniarze II) dz. nr ewid. 86 w km 0+000-1+400 w miejscowości Trześń
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2018 Utworzono: 14.08.2018

ZPM.271.9.2018

Przebudowa drogi gminnej Nr 103 401 Rzędzianowice Olszyny /nr. dz. ewid.511/1/w km 0+000-0+570 w miejscowości Rzędzianowice - powtórzony
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 19.07.2018

ZPM.271.8.2018

Przebudowa drogi gminnej Nr 103 401 Rzędzianowice Olszyny /nr. dz. ewid.511/1/w km 0+000-0+570 w miejscowości Rzędzianowice
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2018 Utworzono: 02.07.2018

ZPM.271.5.2018

Remont pomieszczeń na cele edukacyjne w Zespole Szkół w Podleszanach w ramach zadania inwestycyjnego zagospodarowanie poddasza SP Podleszany
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2018 Utworzono: 26.06.2018

ZPM.271.7.2018

Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Mielec w roku szkolnym 2018/2019
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2018 Utworzono: 28.06.2018

ZPM.271.6.2018

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielec dowożonych do szkół i placówek oświatowych w 2018/2019 rok wraz z odwozem
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2018 Utworzono: 28.06.2018

ZPM.271.3.2018

Nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Woli Mieleckiej w ramach zadania modernizacja budynku OSP Wola Mielecka.
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2018 Utworzono: 17.04.2018

ZPM.271.2.2018

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mielec tj: 1.Przebudowa drogi gminnej w m. Chorzelów (Smyków II) dł. 1000m, 2.Przebudowa drogi gminnej nr. 103 411 Goleszów przez wieś w miejscowości Goleszów dł. ok 745m, 3. Przebudowa drogi gminnej nr 103 406R w m. Wola Chorzelowska w km 0+380-1+200 dł. ok 820m wraz z remontem nawierzchni na odcinku około 200m w okolicy Rado, 4. Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. 1066 w Woli Mieleckiej dł. ok 360m,
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2018 Utworzono: 19.03.2018

ZPM.271.1.2018

Remont cząstkowy placów i dróg gminnych kruszywem w 2018 roku na terenie Gminy Mielec
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2018 Utworzono: 09.03.2018

ZPM.271.16.2017

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 329 846,53 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciagniętych zobowiązańz tytułu kredytów i pożyczek na finasowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2017 rok.
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2017 Utworzono: 11.10.2017

ZPM.271.1.2017

Remont cząstkowy placów i dróg gminnych kruszywem w 2017 roku na terenie Gminy Mielec
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2017 Utworzono: 07.03.2017

ZPM.271.13.2017

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Mielec w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2017 Utworzono: 19.09.2017

ZPM.271.15.2017

Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Goleszów
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2017 Utworzono: 27.09.2017

ZPM.271.14.2017

Przebudowa drogi gminnej dz. nr. ewid.679,932/17 w miejscowości Trześń i dz.nr. ewid.342 w miejscowości Wola Chorzelowska.
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 22.09.2017

ZPM.271.12.2017

Termomodernizacja i remont budynku Domu Strażaka w Trześni w ramach zadania inwestycyjnego modernizacja budynku komunalnego w Trześni
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2017 Utworzono: 13.07.2017

ZPM.271.11.2017

Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Mielec w roku szkolnym 2017/2018
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2017 Utworzono: 06.07.2017

ZPM.271.10.2017

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielec dowożonych do szkół i placówek oświatowych w 2017/2018 rok
wraz z odwozem”- powtórzony
 

więcej...
Aktualizacja: 30.06.2017 Utworzono: 30.06.2017

ZPM.271.9.2017

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielec dowożonych do szkół i placowek oświatowych w 2017/2018 wraz z odwozem
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2017 Utworzono: 22.06.2017

ZPM.271.8.2017

Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Podleszany
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2017 Utworzono: 20.06.2017

ZPM.271.7.2017

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mielec tj: - Przebudowa drogi gminnej w m. Goleszów przez wieś dz. ewid. nr 487 (etap II)- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrząstów (k. szkoły) na długości 350m- Przebudowa drogi gminnej w m. Chorzelów (Smyków)- Przebudowa drogi gminnej nr 103 412 Boża Wola przez wieś- Modernizacja drogi gminnej nr 103404 Chorzelów p. wieś- Przebudowa drogi gminne w m. Wola Mielecka /Stolarnia/
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2017 Utworzono: 31.05.2017

ZPM.271.6.2017

Budowa kanalizacji sanitarnej w Podleszanach
więcej...
Aktualizacja: 02.06.2017 Utworzono: 19.05.2017

ZPM.271.5.2017

Renowacja inaprawa elementów wyposażenia kładki nad rzeka Wisłoka w miejscowości Mielec - Podleszany- powtórzony
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2017 Utworzono: 10.05.2017

ZPM.271.4.2017

Renowacja i naprawa elementów wyposazenia pomostu kładki nad rzeką Wisłoka w miejscowości Mielec - Podleszany
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2017 Utworzono: 10.04.2017

ZPM.271.3.2017

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złotniki ( Traugutta) budowa chodnika wraz z oświetleniem
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2017 Utworzono: 24.03.2017

ZPM.271.2.2017

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i zasilaniem energetycznym oraz remont pompowni P3 realizowanych w ramach zadania budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II.
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2017 Utworzono: 16.03.2017

ZPM.271.16.2016

Przebudowa drogi gminnej nr 103 434 Rzędzianowice OSP dz. nr ewid. 1132, 1133 w km 0+008 - 0+178 oraz 0+185 - 0+700                                 w m. Rzędzianowice,
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2016 Utworzono: 20.10.2016

ZPM.271.15.2016

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2016 Utworzono: 26.09.2016

ZPM.271.14.2016

Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Wola Chorzelowska- Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2016 Utworzono: 08.09.2016

ZPM.271.11.2016

Renowacja i naprawa elementów wyposażenia pomostu kładki nad rzeką Wisłoka w miejscowości Mielec – Podleszany – przetarg powtórzony
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2016 Utworzono: 11.07.2016

ZPM.271.10.2016

Przebudowa drogi oraz budowa chodnika wraz z odwodnieniem km 0+000,00 do 0+464,20 w miejscowości Trześń na działkach ew. 86,916,704/2,787,786,785,784/1,784/2,799 gm. Mielec w ramach zadania inwestycyjnego budowa drogi wraz z parkingiem i odwodnieniem w m. Trześń I etap
więcej...
Aktualizacja: 21.07.2016 Utworzono: 08.07.2016

ZPM.271.12.2016

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mielec : 1. Przebudowa drogi gminnej granicznej dz. ewid. 1045 w m. Książnice i 1898 Podleszany (Tarnowiec) 450m 2. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Książnice (działka ewid. 1033) i Podleszany (działka ewid. 1896) w km 0+000 - 0+410, długości 410mb zadanie współfinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na realizacje zadań związanych z wyłączeniem z produkcji grunt&o
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2016 Utworzono: 13.07.2016

ZPM.271.13.2016

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boża Wola dz. ewid. 198/2
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podleszany dz. ewid. 1423.

więcej...
Aktualizacja: 13.07.2016 Utworzono: 13.07.2016

ZPM.271.9.2016

Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelowie.
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2016 Utworzono: 17.06.2016

ZPM.271.5.2016

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mielec : 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 103423 Podleszany - Rydzów dz. nr ewid. 1100 w km 1+820 - 2+620 w miejscowości Rydzów (zadanie realizowane z dofinansowania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – PROMESA z dnia 06 kwietnia 2016 roku) 2. Przebudowa drogi w m. Wola Mielecka dz. ewid. 1430 3. Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Mie
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2016 Utworzono: 29.04.2016

ZPM.271.4.2016

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II c.d oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Wola Mielecka
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2016 Utworzono: 27.04.2016

ZPM.271.3.2016

Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z zapleczem przedszkolnym w Rzędzianowicach
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2016 Utworzono: 15.04.2016

ZPM.271.2.2016

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chorzelowie
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2016 Utworzono: 24.02.2016

ZPM.271.1.2016

Remont cząstkowy placów i dróg gminnych kruszywem w 2016 roku
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2016 Utworzono: 19.02.2016

ZPM.271.12.2015

Przebudowa kolektora deszczowego w miejscowości Chorzelów.
więcej...
Aktualizacja: 13.10.2015 Utworzono: 02.10.2015

ZPM.271.9.2015

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych Gminy Mielec
więcej...
Aktualizacja: 28.09.2015 Utworzono: 10.09.2015

ZPM.271.11.2015

Remont drogi gminnej nr 103 404 Chorzelów przez wieś dz. ewid. 251 i 103 na odcinku długości 720m
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2015 Utworzono: 17.09.2015

ZPM.271.8.2015

Remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rzędzianowice dz.o nr ewidencyjnym 1583, 1592, 1432 w km 1+180-2+0000 dł 820 mb - FOGR
więcej...
Aktualizacja: 11.09.2015 Utworzono: 08.09.2015

ZPM.271.6.2015

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielec dowożonych do szkół i placówek oświatowych w 2015/2016 wraz z odwozem
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2015 Utworzono: 11.06.2015

ZPM.271.5.2015

Przebudowa części budynku usługowo - dydaktycznego i jej zmiana sposobu użytkowania na przedszkole w miejscowości Rzędzianowice.
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2015 Utworzono: 07.05.2015

ZPM.271.4.2015

Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rzędzianowice
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2015 Utworzono: 07.05.2015

ZPM.271.2.2015

Remont czastkowy placów i dróg gminnych kruszywem w 2015 roku na terenie Gminy Mielec
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2015 Utworzono: 17.03.2015

ZPM.271.1.2015

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II-Kolektor –K, L, LM, W, Pompownie P6, P7, Pw
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2015 Utworzono: 02.03.2015

ZPM.271.19.2014

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 3 686 288,23 ZŁ
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2014 rok i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

więcej...
Aktualizacja: 06.11.2014 Utworzono: 02.10.2014

ZPM.271.20.2014

Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2014 Utworzono: 27.10.2014

ZPM.271.18.2014

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem w miejscowości Wola Mielecka.
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2014 Utworzono: 18.09.2014

PUE.271.10.2014

„Zakup i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” cz V, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój ...
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2014 Utworzono: 12.09.2014

ZPM.271.17.2014

Remont drogi gminnej nr 103405 dz. ewid. 249/2, 248 w miejscowości Szydłowiec w km 4+370 - 7+270.
więcej...
Aktualizacja: 09.09.2014 Utworzono: 09.09.2014

PUE.271.9.2014

Kompleksowa organizacja konferencji na rzecz Gminy Mielec i Tuszów Narodowy w ramach Projektu POPW.01.04.04-00-035/11,Inwestycje i turystyka- szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej,współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwó
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2014 Utworzono: 01.09.2014

ZPM.271.16.2014

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY MIELEC DOWOŻONYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 2014/2015 WRAZ Z ODWOZEM - przetarg powtórzony
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2014 Utworzono: 28.08.2014

ZPM.271.15.2014

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rzędzianowice działki ewid. nr 1233, 1461, 1460, 1458, 1234, 1459 w km 0+000 - 0+708, długości 708m.
więcej...
Aktualizacja: 27.08.2014 Utworzono: 27.08.2014

ZPM.271.14.2014

Budowa placu rekreacyjno rehabilitacyjnego w miejscowości Chrząstów oraz parku wiejskiego rekreacyjno rehabilitacyjnego w miejscowości Goleszów wraz z montażem urządzeń małej architektury
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2014 Utworzono: 27.06.2014

ZPM.271.13.2014

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Mielec w roku szkolnym 2014-2015.
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2014 Utworzono: 25.06.2014

ZPM.271.12.2014

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY MIELEC DOWOŻONYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 2014/2015 WRAZ Z ODWOZEM
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2014 Utworzono: 24.06.2014

PUE.271.7.2014

„Zakup i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” cz IV, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Pols
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2014 Utworzono: 05.06.2014

PUE.271.6.2014

„Organizacja dwóch konferencji na rzecz Gminy Tuszów Narodowy w ramach Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej" ...
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2014 Utworzono: 03.06.2014

PUE.271.5.2014

„Kompleksowa organizacja festiwalu na rzecz Gminy Chełm w ramach Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” ...
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2014 Utworzono: 03.06.2014

ZPM.271.11.2014

Utwardzenie terenu, remont istniejących placów i dróg wewnętrznych, remont ogrodzenia, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ramach budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Chorzelowie
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2014 Utworzono: 12.05.2014

PUE.271.4.2014

„Kompleksowa organizacja festiwali na rzecz Gminy Grajewo i Chełm w ramach Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej" ...
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2014 Utworzono: 12.05.2014

ZPM.271.8.2014

Przebudowa drogi gminnej 103431 dz. ewid. 637,665/1,665/2 w miejscowości Podleszany w km 0+670-1+260
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2014 Utworzono: 18.04.2014

ZPM.271.7.2014

Dostawa i montaż trybun,ławek - wyposażenie sali gimnastycznej w miejscowości Chorzelów
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2014 Utworzono: 07.04.2014

ZPM.271.6.2014

Dostawa i montaż wyposażenia sali gimnastycznej w miejscowości Chorzelów
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2014 Utworzono: 04.04.2014

PUE.271.3.2014

„Kompleksowa organizacja konferencji na rzecz Gminy Mielec i Tuszów Narodowy w ramach Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” ...
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2014 Utworzono: 02.04.2014

ZPM.271.1.2014

Dostawa i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych do archiwum nowej siedziby Urzędu Gminy Mielec przy ul. Głowackiego 5


więcej...
Aktualizacja: 06.03.2014 Utworzono: 28.02.2014

ZPM.271.4.2014

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w technologii powierzchniowego utrwalania emulsją przy użyciu remontera w 2014 roku
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2014 Utworzono: 04.03.2014

ZPM.271.2.2014

Budowa placów rekreacyjno - rehabilitacyjnych w miejscowości Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2014 Utworzono: 17.02.2014

PUE.271.1.2014

„Opracowanie strategii rozwoju gmin: Mielec, Baligród i Tuszów Narodowy – Partnerów Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11 „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego
więcej...
Aktualizacja: 17.02.2014 Utworzono: 12.02.2014

archiwum... Początek strony