INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Załącznik Nr 7 do Regulaminu
określającego zasady naboru pracowników
na wolne stanowiska urzędnicze…

INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Mielec.

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w. stanowisko został wybrany Pan Mirosław Bednarczyk zamieszkały w Mielecu.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postepowania rektutacyjnego wyłoniono osobę, która spełniła wszystkie wymagania i osiągnęła pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wójt Gminy Mielec

/-/ Józef Piątek


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Bożena Mazur dnia 28.12.2015
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 28.12.2015 13:15. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 7170
Początek strony