Informacja o wynikach naboru (wygasły...)

INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU

na stanowisko referenta w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Mielec

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Paulina Strzępka zamieszkała w Książnicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę, która spełniła wszystkie wymagania i osiągnęła pozytywny wynik z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Małgorzata Cyran - Przewodnicząc dnia 31.07.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 31.07.2019 13:37. Wygasa 31.08.2019. Odsłon 12936
Początek strony