Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA
O WYNIKACH  NABORU

na stanowisko starszego specjalisty ds. promocji w Urzędzie Gminy Mielec

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w. stanowisko został  wybrany  Pan Damian Małek  zamieszkały w Chorzelowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę, która spełniła wszystkie wymagania i osiągnęła  pozytywny wynik z  rozmowy kwalifikacyjnej.
Wójt
Gminy Mielec
/-/ Józef Piątek

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Józef Piątek dnia 07.07.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 10.07.2017 14:35. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 7170
Początek strony