NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

I. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Obsługa techniczna obiektów sportowych Gminy Mielec (Podleszany, Chorzelów, Wola Mielecka)
2. Współpraca z organizacjami społecznymi w zakresie kultury i sportu.
     Okres zatrudnienia – umowa na zastępstwo – 2 grudzień 2013 r. – 31 styczeń 2014 r.

II. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania praw publicznych,
3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. wykształcenie minimum średnie

III. Wymagania dodatkowe:

1. tytuł instruktora sportu (wskazany w kierunku piłka nożna)
2. tytuł organizatora sportu (udokumentowana znajomość organizacji wolontariatu sportowego oraz organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych)
3. przygotowanie techniczne do obsługi obiektów sportowych
4. łatwość nawiązywania kontaktów
5. dokładność, sumienność, rzetelność w pracy

IV. Wymagane dokumenty:

- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
- list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy
- w przypadku osób niepełnosprawnych – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Mielcu, ul. Jadernych 7, pokój nr 13, I piętro w terminie do 28 listopada 2013 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)."

Mielec, 22.11.2013 r.                                                                                                                    Wójt Gminy Mielec 

                                                                                                                   /-/Kazimierz Gacek


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 22.11.2013
Opublikowana przez bip redaktor dnia 22.11.2013 00:00. Wygasa 22.08.2019. Odsłon 12814
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony