Informacje nieudostępnione w BIP

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z roku 2001 Nr 112 poz. 1198 ze zm.) art. 10 ust. 1 informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Informacja wytworzona przez Łukasz Pezda dnia 06.06.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 06.06.2018. Odsłon 1306, Wersja 5drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony