Komisje

 • Komisja Rewizyjna
Skład komisji: 
Przewodniczący - Stefan SIKORA

Członkowie: - Urszula KICILIŃSKA; 
                  - Krzysztof DZIEKAN; 
                  - Piotr MOTYL


 • Uprawnienia i kompetencje

  · Kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych, opiniowanie wykonania budżetu gminy oraz wnioskowanie w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi,

  · Rozpatrywanie wyników kontroli organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, przeprowadzonych przez organy kontrolne spoza gminy,

  · Podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności gminy,

  · Przygotowywanie projektów uchwał, 

  · Stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw dla których zostały powołane, 

  · Wykonywanie nadzoru nad administracją gminną w zakresie spraw z zakresu działania komisji, 

  · Współpraca z przewodniczącymi jednostek pomocniczych gminy w rozwiązywaniu spraw bieżących, 

  · Kontrola wykonania uchwał Rady.
 

 • KOMISJA MANDATOWA I PRZESTRZEGANIA PRAWA
Skład komisji: 
Przewodniczący - Kazimierz KUMOREK

Członkowie: - Krzysztof CYGAN; 
                  - Mariusz KAWALEC


 • Uprawnienia i kompetencje 

  · Stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw dla których zostały powołane, 

  · Wykonywanie nadzoru nad administracją gminną w zakresie spraw z zakresu działania komisji, 

  · Współpraca z przewodniczącymi jednostek pomocniczych gminy w rozwiązywaniu spraw bieżących, 

  · Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał 

  · Kontrola wykonania uchwał Rady.


 • KOMISJA ROLNICTWA I SPRAW GOSPODARCZYCH 

  Skład komisji: 
  Przewodniczący - Andrzej KĘDZIOR
  Członkowie: - Zenon SKIBA; 
                    - Włodzimierz RZĄDZKI

 • Uprawnienia i kompetencje 
· Stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw dla których zostały powołane, 

· Wykonywanie nadzoru nad administracją gminną w zakresie spraw z zakresu działania komisji, 

· Współpraca z przewodniczącymi jednostek pomocniczych gminy w rozwiązywaniu spraw bieżących, 

· Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,

· Kontrola wykonania uchwał Rady. • KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I SPRAW SOCJALNYCH 

  Skład komisji: 
  Przewodniczący - Anna CZERKIES 
  Członkowie: - Jan KOŁODZIEJ; 
                    - Zofia PATERAK; 
                    - Wanda MIKA 

 • Uprawnienia i kompetencje:

  · Stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw dla których zostały powołane, 

  · Wykonywanie nadzoru nad administracją gminną w zakresie spraw z zakresu działania komisji, 

  · Współpraca z przewodniczącymi jednostek pomocniczych gminy w rozwiązywaniu spraw bieżących, 

  · Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał, 

  · Kontrola wykonania uchwał Rady.

Informacja wytworzona przez dnia 03.01.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 03.01.2014. Odsłon 559, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony