Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: XLIV/351/2014, Z dnia: 08.08.2014, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Załączniki:
xliv_351_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 10:05 , wersja 1
Numer: XLIV/352/2014, Z dnia: 08.08.2014, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia przez Gminę Mielec długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego w Złotnikach na lata 2014 - 2016.
Załączniki:
xliv_352_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 10:12 , wersja 1
Numer: XLIV/353/2014, Z dnia: 08.08.2014, Zmieniana:  
w sprawie nabycia nieruchomości położonych we wsi Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
Załączniki:
xliv_353_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 10:13 , wersja 1
Numer: XLV/354/2014, Z dnia: 17.09.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/350/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
Załączniki:
xlv_354_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 10:56 , wersja 1
Numer: XLV/355/2014, Z dnia: 17.09.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
Załączniki:
xlv_355_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 10:57 , wersja 1
Numer: XLV/356/2014, Z dnia: 17.09.2014, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
Załączniki:
xlv_356_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 10:57 , wersja 1
Numer: XLV/357/2014, Z dnia: 17.09.2014, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Mielec.
Załączniki:
xlv_357_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 10:58 , wersja 1
Numer: XLV/358/2014, Z dnia: 17.09.2014, Zmieniana:  
w sprawie zamiany części udziału w prawie własności Gminy Mielec w działce nr 1072/4 za całość udziału w prawie własności osoby fizycznej w działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1072/3 o powierzchni 0.0429 ha w miejscowości Wola Mielecka.
Załączniki:
xlv_358_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 10:59 , wersja 1
Numer: XLVI/359/2014, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
Załączniki:
xlvi_359_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 08.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 08.01.2015 13:34 , wersja 1
Numer: XLVI/360/2014, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
Załączniki:
xlvi_360_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 08.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 08.01.2015 13:35 , wersja 1
Numer: XLVI/361/2014, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały NR XXXVII/296/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 5 grudnia 2013 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych w Gminie Mielec.
Załączniki:
xlvi_361_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 08.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 08.01.2015 13:36 , wersja 1
Numer: XLVI/362/2014, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
xlvi_362_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 08.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 08.01.2015 13:37 , wersja 1
Numer: XLVI/363/2014, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
Załączniki:
xlvi_363_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 08.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 08.01.2015 13:38 , wersja 1
Numer: I/1/2014, Z dnia: 01.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyboru PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY MIELEC.
Załączniki:
i_1_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 08.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 08.01.2015 13:47 , wersja 1
Numer: I/2/2014, Z dnia: 01.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyboru WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY MIELEC.
Załączniki:
i_2_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 08.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 08.01.2015 13:48 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 31  prawy
Początek strony