Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: XLI/330/2014, Z dnia: 28.04.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XX/150/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia planu sieci
oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielec
Załączniki:
xli_330_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 20.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 20.05.2014 14:48 , wersja 1
Numer: XLIII/346/2014, Z dnia: 30.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
Załączniki:
xliii_346_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 09:55 , wersja 1
Numer: XLVI/363/2014, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
Załączniki:
xlvi_363_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 08.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 08.01.2015 13:38 , wersja 1
Numer: XXXIX/280/2018, Z dnia: 28.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Mielec
Załączniki:
XXXIX_280_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jan Kołodziej - Przewodniczący R dnia 07.09.2018.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 10.09.2018 11:07 , wersja 1
Numer: XLVI/360/2014, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
Załączniki:
xlvi_360_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 08.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 08.01.2015 13:35 , wersja 1
Numer: XV/107/2016, Z dnia: 18.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadań publicznych w roku 2016
Załączniki:
XV_107_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 13:36 , wersja 1
Numer: III/11/2014, Z dnia: 11.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
Załączniki:
iii_11_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.01.2015 10:18 , wersja 1
Numer: XLIII/340/2014, Z dnia: 30.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
Załączniki:
xliii_340_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.10.2014 14:52 , wersja 1
Numer: XXXIX/317/2014, Z dnia: 23.01.2014, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielec
na lata 2014-2019''.
Załączniki:
xxxix_317_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 03.02.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 03.02.2014 08:59 , wersja 1
Numer: XIV/98/2015, Z dnia: 20.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec
Załączniki:
XIV_98_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 20.01.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 20.01.2016 08:52 , wersja 1
Numer: X/64/2015, Z dnia: 26.08.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Załączniki:
X_64_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.09.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.09.2015 10:53 , wersja 1
Numer: XVI/114/2016, Z dnia: 27.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Załączniki:
XVI_114_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisław Wrażeń dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 27.04.2016 08:31 , wersja 1
Numer: XI/69/2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzania VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec
Załączniki:
XI_69_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.11.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.11.2015 09:30 , wersja 2
Numer: XXII/148/2016, Z dnia: 24.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2017
Załączniki:
XXII_148_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 14.12.2016.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 14.12.2016 12:22 , wersja 1
Numer: I/3/2014, Z dnia: 01.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie wyboru PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI RADY GMINY MIELEC.
Załączniki:
i_3_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 08.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 08.01.2015 13:49 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 23  prawy
Początek strony