Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: X/75/2019, Z dnia: 30.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Mielec
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia .
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 07.11.2019 , wersja 1
Początek strony