Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XII/89/2019, Z dnia: 18.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia .
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 03.01.2020 , wersja 1
Początek strony