Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: IX/69/2019, Z dnia: 19.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia .
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 27.09.2019 , wersja 1
Początek strony