Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: II/14/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2019
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia .
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 05.12.2018 , wersja 1
Początek strony