Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: V/40/2019, Z dnia: 21.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu przez nieruchomość własną Gminy Mielec oznaczoną jako działka nr 352 w obrębie 47 - Wola Mielecka
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia .
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 16.05.2019 , wersja 1
Początek strony