Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XI/69/2015, Z dnia: 12.11.2015

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzania VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec
Załączniki:
archive.tar.gz
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia .
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.11.2015 , wersja 1
Początek strony