Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLIII/340/2014, Z dnia: 30.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
Załączniki:
xliii_340_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia .
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.10.2014 , wersja 1
Początek strony