Wykaz nieruchomości do sprzedaży (wygasły...)

Wójt Gminy Mielec

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości:
- Mielec, stanowiących własność Gminy Mielec oraz stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec w wieczystym użytkowaniu Gminy Mielec,
- Chorzelów, stanowiących własność Skarbu Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych w wieczystym użytkowaniu Gminy Mielec

powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Tymuła dnia 04.02.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 04.02.2014. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 1834, Wersja 1
Początek strony