Ogłoszenia różne

45/2019/ZPM- Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierajacych azbestz terenu Gminy Mielec w 2019 roku
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2019 Utworzono: 12.09.2019
Plan zamówień publicznych na rok 2019
...
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2019 Utworzono: 28.01.2019
Informacja o przyznanych nagrodach za wybitne osiągnięcia sportowe
...
więcej...
Aktualizacja: 28.02.2018 Utworzono: 28.02.2018
Plan zamówień publicznych na rok 2018
Plan zamówień publicznych na rok 2018.
więcej...
Aktualizacja: 26.01.2018 Utworzono: 26.01.2018
Protokół z przeprowadzenia konsultacji
Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 7 listopada 2017 r.
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2017 Utworzono: 13.11.2017
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert dla Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Terenowe w Podleszanach z siedzibą w Podleszanach 250, 39-300 Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2017 Utworzono: 27.10.2017
Ogłoszenie o konsultacjach
Wójt Gminy Mielec ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego.
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2017 Utworzono: 27.10.2017
Oferta
Oferta Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Terenowe w Podleszanach na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2017 Utworzono: 04.10.2017
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert dla Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Woli mieleckiej na realizację zadania pn. „Nasze Bieszczady”.
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2017 Utworzono: 25.09.2017
Oferta
Oferta Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Woli Mieleckiej  na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2017 Utworzono: 05.09.2017
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert dla Ludowego Klubu Sportowego „START” Wola Mielecka na realizację zadania pn. „Organizacja rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Mielec”...
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2017 Utworzono: 26.07.2017
Oferta
Oferta Stowarzyszenia Amazonek Powiatu Mieleckiego na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2017 Utworzono: 14.07.2017
23/2017/ZPM Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielec w 2017 roku - powtórzony
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2017 Utworzono: 29.06.2017
Oferta
Oferta LKS “START” Wola Mielecka na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2017 Utworzono: 26.06.2017
Informacja o przyznanych nagrodach za wybitne osiągnięcia sportowe
Wójt Gminy Mielec działając na podstawie oraz § 9 ust. 1 Uchwały Nr XIV/97/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe /Dz. Urz. Woj. Podk. z 201 lr. Nr 192.poz.3205/ przyznał nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe...
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 14.04.2017
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Mielec z zakresu: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży z różnych dyscyplin sportowych w 2017 r.” odbytego w dniach 3 i 9 marca 2017 r.
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2017 Utworzono: 14.03.2017
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji wykonania zadania publicznego Gminy Mielec w 2017 r. pn „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2017 r.”
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2017 Utworzono: 07.03.2017
Ogłoszenie Wójta Gminy Mielec o naborze do komisji konkursowej
Wójt Gminy Mielec ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny oferty złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju dzieci i młodzieży - organizacja i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2017.

więcej...
Aktualizacja: 07.02.2017 Utworzono: 07.02.2017
Ogłoszenie Wójta Gminy Mielec o naborze do komisji konkursowej
Wójt Gminy Mielec ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny oferty złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017.
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2017 Utworzono: 06.02.2017
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Wójt Gminy Mielec ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Mielec w 2017 roku z zakresu: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2017 roku z różnych dyscyplin sportowych ."


więcej...
Aktualizacja: 23.01.2017 Utworzono: 23.01.2017
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Wójt Gminy Mielec ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji wykonywania zadania publicznego Gminy Mielec w 2017 roku pn. "Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży - organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2017 r."
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2017 Utworzono: 20.01.2017
Protokół z przeprowadzenia konsultacji
Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 21 października 2016 r.
więcej...
Aktualizacja: 24.10.2016 Utworzono: 24.10.2016
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2016 Utworzono: 18.10.2016
Ogłoszenie o konsultacjach
Wójt Gminy Mielec ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego.
więcej...
Aktualizacja: 11.10.2016 Utworzono: 11.10.2016
OFERTA
Stowarzyszenia Stowarzyszenia Diabetyków Koło Terenowe w Podleszanach na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2016 Utworzono: 19.09.2016
OGŁOSZENIE
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2016 Utworzono: 29.06.2016
OFERTA
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Organizacja rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Mielec


więcej...
Aktualizacja: 14.06.2016 Utworzono: 14.06.2016
OGŁOSZENIE
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2016 Utworzono: 24.05.2016
OGŁOSZENIE
Zapytanie Ofertowe – Rozeznanie Rynku - średni samochód ratowniczo - gaśniczy GBA dla OSP Chorzelów 
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2016 Utworzono: 09.05.2016
OFERTA
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.


więcej...
Aktualizacja: 06.05.2016 Utworzono: 06.05.2016
OFERTA
Stowarzyszenia Oświatowego w Rydzowie “Futuris” na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2016 Utworzono: 28.04.2016
OFERTA
Stowarzyszenia “Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego ORZEŁ BIAŁY – STRZELEC ” na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert...


więcej...
Aktualizacja: 21.04.2016 Utworzono: 21.04.2016
OGŁOSZENIE
Protokół rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Mielec z zakresu : „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży z różnych dyscyplin sportowych w 2016 r.”...
więcej...
Aktualizacja: 25.02.2016 Utworzono: 25.02.2016
OGŁOSZENIE
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert...


więcej...
Aktualizacja: 24.02.2016 Utworzono: 24.02.2016
OGŁOSZENIE
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji wykonania zadania publicznego Gminy Mielec w 2016 r. pn „ Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2016 r.„
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2016 Utworzono: 18.02.2016
OGŁOSZENIE
naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju dzieci i młodzieży - organizacja i prowadzenie...
więcej...
Aktualizacja: 01.02.2016 Utworzono: 01.02.2016
OGŁOSZENIE
naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016.
więcej...
Aktualizacja: 01.02.2016 Utworzono: 01.02.2016
OFERTA
Podkarpackiego Oddziału Okręgowego POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w Rzeszowie na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
więcej...
Aktualizacja: 29.01.2016 Utworzono: 29.01.2016
OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY MIELEC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT w formie powierzenia realizacji wykonywania zadania publicznego Gminy Mielec pn. „ Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie...
więcej...
Aktualizacja: 21.01.2016 Utworzono: 21.01.2016
OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY MIELEC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na wykonywanie zadań publicznych Gminy Mielec w 2016 roku z zakresu : „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży z różnych dyscyplin sportowych w 2016 roku."
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2016 Utworzono: 19.01.2016
PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ...
więcej...
Aktualizacja: 10.11.2015 Utworzono: 10.11.2015
OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY MIELEC ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącymi działalność w zakresie ...
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2015 Utworzono: 03.11.2015
OGŁOSZENIE
o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2015 Utworzono: 23.10.2015
OGŁOSZENIE
o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2015 Utworzono: 02.10.2015
OFERTA
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło terenowe w Podleszanach  na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2015 Utworzono: 22.09.2015
OFERTA
Podkarpackiego Oddziału Okręgowego POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w Rzeszowie na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
więcej...
Aktualizacja: 04.09.2015 Utworzono: 04.09.2015
OGŁOSZENIE
Firma Fineo sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego - Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie organizuje SPOTKANIE INFORMACYJNE w sprawie przygotowania ...
więcej...
Aktualizacja: 03.09.2015 Utworzono: 02.09.2015
PROTOKÓŁ
z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji wykonania zadania publicznego Gminy Mielec w 2015 r. pn „ Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży ...
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2015 Utworzono: 05.08.2015
OGŁOSZENIE
o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2015 Utworzono: 09.07.2015
OGŁOSZENIE
naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2015
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2015 Utworzono: 01.07.2015
OFERTA
Ludowego Klubu Sportowego “ZŁOTNICZANKA” Złotniki na realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2015 Utworzono: 01.07.2015
OGŁOSZENIE
o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2015 Utworzono: 01.07.2015
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Mielec ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzowie
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2015 Utworzono: 24.06.2015
OFERTA
LKS „DROMADR” Chrząstów na realizację zadania publicznego pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne.Poznajemy kulturę innych regionów.”
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2015 Utworzono: 19.06.2015
Ogłoszenie
o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2015 Utworzono: 18.06.2015
OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY MIELEC ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji wykonywania zadania publicznego Gminy Mielec w 2015 roku pn. „ Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie Placówki ...
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2015 Utworzono: 18.06.2015
OFERTA
Podkarpackiego Oddziału Okręgowego POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w Rzeszowie na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2015 Utworzono: 09.06.2015
OFERTA
Stowarzyszenia “Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego ORZEŁ BIAŁY – STRZELEC ” na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2015 Utworzono: 21.04.2015
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU   OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIELEC W 2015 ROKU
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2015 Utworzono: 04.03.2015
PROTOKÓŁ
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Mielec z zakresu : „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2015 r. z różnych dyscy
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2015 Utworzono: 03.03.2015
OFERTA
Stowarzyszenia “Nowoczesnych Pań w Książnicach” na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2015 Utworzono: 29.01.2015
OGŁOSZENIE
naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2015 Utworzono: 10.02.2015
OGŁOSZENIE
naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2015
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2015 Utworzono: 10.02.2015
OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY MIELEC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na wykonywanie zadań publicznych Gminy Mielec w 2015 roku pn „ Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w 2015 r.”
więcej...
Aktualizacja: 28.01.2015 Utworzono: 28.01.2015
PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ...
więcej...
Aktualizacja: 28.01.2015 Utworzono: 28.01.2015
OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY MIELEC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na wykonywanie zadań publicznych Gminy Mielec w 2015 roku z zakresu : „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży z różnych dyscyplin sportowych w 2015 roku.”
więcej...
Aktualizacja: 26.01.2015 Utworzono: 26.01.2015
OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY MIELEC ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego.

więcej...
Aktualizacja: 20.01.2015 Utworzono: 20.01.2015
PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ...
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2014 Utworzono: 03.10.2014
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert ...
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2014 Utworzono: 18.09.2014
OFERTA
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków - Koło terenowe, 39-300 Mielec, Podleszany 250, na realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert.
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2014 Utworzono: 05.09.2014
OGŁOSZENIE
SPOTKANIE INFORMACYJNE - "ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 984 LISIA GÓRA – RADOMYŚL WIELKI – MIELEC"
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2014 Utworzono: 05.09.2014
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielec dowożonych do szkół i placówek oświatowych 2014/2015 wraz z odwozem
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2014 Utworzono: 22.08.2014
OGŁOSZENIE
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2014 Utworzono: 14.08.2014
OFERTA
OSP Rzędzianowice II na realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2014 Utworzono: 06.08.2014
OFERTA
OFERTA
Klubu Sportowego SPARTA CHORZELÓW
na realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert.

więcej...
Aktualizacja: 22.07.2014 Utworzono: 15.07.2014
OGŁOSZENIE
Sprzedaż wiaty garażowej blaszanej o wymiarach 25m x 9m położonej w miejscowości Wola Mielecka obok Zespołu Szkół na działce 1021/1
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2014 Utworzono: 18.06.2014
OFERTA
STOWARZYSZENIA „NOWOCZESNYCH PAŃ w KSIĄŻNICACH
na realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert

więcej...
Aktualizacja: 12.03.2014 Utworzono: 12.03.2014
OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY MIELEC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wykonywanie zadań publicznych Gminy Mielec w 2014 roku pn „ Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w 2014 r.”.

więcej...
Aktualizacja: 21.02.2014 Utworzono: 13.01.2014
OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY MIELEC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wykonywanie zadań publicznych Gminy Mielec w 2014 roku z zakresu : „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2014 r. z różnych dyscyplin sportowych.”

więcej...
Aktualizacja: 21.02.2014 Utworzono: 13.01.2014
ZAPROSZENIE
do udziału w Dialogu Technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż ...
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2014 Utworzono: 06.02.2014
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Mielec informuje, że został ogłoszony nabór kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ro
więcej...
Aktualizacja: 29.01.2014 Utworzono: 29.01.2014
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Mielec informuje, że został ogłoszony nabór kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2
więcej...
Aktualizacja: 29.01.2014 Utworzono: 29.01.2014

archiwum... Początek strony