Protokół z przeprowadzenia konsultacji

Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 21 października 2016 r.


powrót...
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.10.2016
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 24.10.2016. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 602, Wersja 1
Początek strony