OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Mielec informuje, że został ogłoszony nabór kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2014.
powrót...
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 29.01.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 29.01.2014. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 874, Wersja 1
Początek strony