Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6220.1.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.03.2019 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla inwestycji pn: "Modernizacja dwóch zbiorników retencyjnych w oddziale 57 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych, położonych w miejscowości Podleszany na dz. nr ew. 1920/7”.
powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 26.03.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.03.2019 09:16. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 7464
Wersja : 1 2 
Początek strony