Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec zawiadamia strony, że zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego - tuczarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ew.gr.1450, 1453 położonych w Rzędzianowicach, gm. Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 17.02.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 17.02.2017 13:07. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony