Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Przebudowa linii napowietrznej SN, budowa ziemnej linii kablowej SN oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej SN w miejscowości Wola Mielecka” na działkach nr ewid.gr. 670/8, 671/9, 671/8 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec z wniosku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszów, Rejon Energetyczny Mielec, Al. Ducha Św. 6A, 39-300 Mielec w imieniu której działa pełnomocnik Pan Waldemar Stec zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji.
powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 28.04.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 04.05.2017 13:28. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony