Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 1071/2, 1066, 1064/7, 1064/8, 1064/6, 1064/4, 1064/2 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Olszański zostały zgromadzone materiały dowodowe.
powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 09.06.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 09.06.2017 13:23. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3540
Początek strony