Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.38.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 8.01.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr.285, 430/1, 194/6, 194/1, 291/5, 150/4, 150/3 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Mazur dnia 08.01.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 09.01.2018 07:39. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony