Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.50.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany i Książnice” na dz. 1373, 1364, 1365/1, 1365/2, 1902, 1362, 1361, 1354, 1353/1, 1346, 1341, 1331, 1330/2, 1330/3, 1337, 1324, 1321, 1323, 1322, 1316/2, 1316/1, 1315, 1314, 1306/6, 1306/3, 1306/4, 1302, 1249/2, 1249/1, 1248/2, 1248/1, 1250/1, 1250/2, 1251/2, 1251/1, 1255/5, 1255/7, 1270/1, 1276/3, 1276/6, 1276/7, 1277, 1281, 1282, 1283/1, 1283/2, 1286/2, 1287/8, 1288, 1292, 1296/1, 1297/1, 1298/1, 1299/1, 1300/3, 638/2, 1245/1, 1245/2, 1246/2, 1246/5, 1247/2, 1247/3, 1247/4, 680/2, 679, 681/1, 681/2, 699, 698/1, 698/2, 697,   695, 694, 674, 673, 696, 672, 671, 670, 669, 668, 664, 663, 662/6, 662/8, 661/2, 660/1, 660/2, 659, 656/4, 654, 653, 652, 651, 650, 647, 646/4, 646/12, 646/13, 646/5, 645, 640/1, 638/1, 637, 665/1, 648, 656/1, 656/5, 657, 661/1, 662/7, 662/3,   665/2, 484, 639/1, 639/2, 731/2, 732/6, 732/8, 733, 734, 737/2, 738, 739, 740/1, 740/2, 741/3, 741/1, 742, 743/1, 743/4, 744/2, 745/1, 746/2, 749, 750, 753, 752/2, 754/3, 754/1, 754/5, 755, 756, 759, 760/2, 763, 764, 766, 768, 770/26, 770/11, 770/10, 770/9, 771/13, 771/12, 774/6, 774/7, 774/13, 774/14, 774/20, 774/18, 774/19, 774/28, 808/2, 807, 773, 784/12, 784/11, 784/8, 784/9, 784/10, 783, 782/2, 782/6, 785, 787, 782/1, 781, 780, 779/7, 779/1, 777/2, 776/1, 777/1, 776/2, 775, 789/1, 788, 791/1, 792/7, 795, 792/2, 797, 1272/1, 1271, 1270/1, 1257, 806/3, 806/4, 640/4, 662/4, 774/31, 1374, 771/7, 774/31, 774/21 położonych w miejscowości Podleszany, gm.Mielec oraz na dz.269/2 położonej w miejscowości Książnice.
powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 22.01.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 22.01.2019 08:44. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 7464
Wersja : 1 2 
Początek strony