Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu uzgadnia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki ujęte w projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dziatkach o nr ew. gr. . 672/6, 671/13, 672/1, 671/14, 671/15, 671/12, 734, 675/7, 675/9, 675/8 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gmina Mielec”.
powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 23.03.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 23.03.2017 11:59. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony