Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 28-12-2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.46.2016 dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany, gmina Mielec- cz.II w Podleszanach na działkach: 1, 9/2, 21, 182/1, 183, 198, 199, 208, 209, 219, 231, 234, 241/2, 241/3, 241/4, 242, 243, 247, 249/1, 259, 260/1, 260/2, 261, 262, 263, 264, 265, 267/1, 267/2, 270/1, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 280, 283, 284/1, 284/2, 297/1, 298/1, 304/1, 305/1, 306/1, 307/1, 308/1, 310/1, 311/1, 311/3, 311/4, 312, 313, 314, 315, 316, 317/2, 318, 319, 320, 321, 322, 332, 333/3, 333/5, 333/6, 336, 337, 338, 340, 341/2, 342, 344/1, 344/2, 347, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360/2, 360/3, 360/4, 362, 363/5, 363/6, 365, 366, 367, 416, 417, 426, 429, 430, 433, 434, 436, 437, 438, 442/4, 461/2, 462/2, 463, 466, 467/2, 473, 474, 478/2, 479/2, 482, 483/6, 483/7, 483/9, 490, 512, 561/1, 561/2, 563, 565, 566, 567, 568/1, 568/2, 569/1, 570/1, 571, 572, 573, 575, 578, 579, 580, 581, 665/2, 676, 677/1, 677/2, 677/3, 677/4, 1163, 1164/10, 1164/11, 1164/14, 1164/15, 1211, 1212, 1213, 1217/2, 1221/1, 1221/2, 1221/3, 1223, 1224, 1225, 1226/2, 1226/4, 1226/5, 1226/6, 1227/1, 1227/2, 1228, 1229, 1230, 1231/1, 1232/1, 1232/2, 1233, 1234, 1235, 1238/7, 1238/8, 1238/9, 1239, 1240, 1302, 1933/1, 1933/2, 1935/1, 1935/2, 1935/3, 1935/4, 1935/5, 1935/6, 1935/8, 1219/1 na wniosek Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec w imieniu której działa pełnomocnik Maria Kęczkowska, Prezes Zarządu PPUH „ADIR” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, 25-127 Kielce, Al. Na Stadion 50 


powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 28.12.2016
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.12.2016 11:24. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3540
Początek strony