Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 258/3, 258/4, 258/2, 258/7, 258/6 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Olszański.
powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 22.03.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 22.03.2017 15:07. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3540
Początek strony