Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią” na działkach nr ewid.gr. 485, 483, 482, 481, 67, 69, 131/1, 131/3, 131/4, 132, 428, 472 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gmina Mielec z wniosku Gminy Mielec ul. Głowackiego 5 w imieniu której działa pełnomocnik Pan Jerzy Jasiński.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Mazur dnia 31.07.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 31.07.2017 15:57. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony