Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje o wydanym Postanowieniu nr 6733.10.2017 z dnia 24.08.2017r. o zawieszeniu postępowania na wniosek Inwestora w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 numer MIE6003A” na działkach nr ewid.gr. 1040/5 i 1040/3 położonych w miejscowości Wola Mielecka, Gmina Mielec z wniosku P4 Sp. z o.o. ul.Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik Pani Patrycja Balcarek.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Mazur dnia 24.08.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 30.08.2017 09:42. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony