Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 672/6, 671/13, 672/1, 671/14, 671/15, 671/12/ 734, 675/7, 675/9, 675/8 położonych w miejscowości Wola Mielcka, gm. Mielec z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Olszański.
powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 27.02.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 27.02.2017 16:29. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony