Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Zawiadomienie o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu decyzji z dnia 04.07.2017r. w sprawie dotyczącej środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie istniejącego progu betonowego w km 21+605 rzeki Wisłoki, wraz z montażem 3 szt. przęseł piętrzących wodę oraz wybudowaniu odkrytego kanału dopływowego i odpływowego dla wody z małej elektrowni wodnej „Mielec” , budowie budynku małej elektrowni wodnej o mocy 1,5 MW, przepławki dla ryb i przyłącza kablowego SN-15 kV w miejscowości Podleszany, na części działki nr ewid. 931, 936/1, 306, 755, 601/2 i 1832.
powrót...
Informacja wytworzona przez Danuta Wydra dnia 12.07.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.07.2017 15:19. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony