Obwieszczenie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Mielec (pismo znak: RGP.6733.3.2017 z dnia 17.03.2017r.) w dniu 20.03.2017 zostało wydane przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego postanowienie (znak: IMi.507.1.204.2017) uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych, pod warunkiem jak w postanowieniu, dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „ Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ew. 669, 916, 418/4, 86, 418/5, 419/4 położonych w m. Trześń, gm. Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 24.03.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 24.03.2017 10:15. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3538
Początek strony