Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.4.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.03.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec oraz Trzciana, gm. Czermin” na działkach o nr ewid. 1562, 1498, 1497/2, 1520, 1561/2, 396, 1521/1, 1518/2, 1518/1, 1517, 1956, 1882/3, 1882/1, 1564/2, 1469, 1561/5, 1561/9, 1494/8, 1494/9, 1495, 1496/1, 1496/2, 1497/1,1578, 1564/1, 1594, 1600, 1601, 1591, 1592, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1587, 1583, 1582, 1580, 1579, 1415, 1407, 1437, 1444, 1438, 1439, 1445, 1447, 1453, 1452, 69 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec oraz na działkach 855, 854, 864, 865, 866, 867, 882, 597, 594/6, 596, 605/6 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Czermin.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Mazur - Zastępca Wójta Gminy dnia 26.03.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 27.03.2018 15:28. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 7464
Wersja : 1 2 
Początek strony