Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działce nr ewid. 129, 132, 1415 położonej w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie, ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Olszański zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji. 


powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 16.01.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 16.01.2017 11:47. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony