Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Podaje się do publicznej wiadomości, że  w dniu 17.01.2017 r. wydana została decyzja Wójta Gminy Mielec Znak RGP.6220.7.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Punkt zbierania odpadów na dz. nr ew. gr. 1096/1 w miejscowości Wola Mielecka, gmina Mielec” z wniosku Pana Antoniego Topór. 


powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 17.01.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 17.01.2017 15:05. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3540
Początek strony