Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.52.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ustalenia okalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa trybun na boisku sportowym w miejscowości Chorzelów” na działkach nr ewid.gr. 310/1, 308/1 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.


powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 28.12.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 31.12.2018 17:30. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 8083
Wersja : 1 2 
Początek strony