Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 1239/17, 1239/16, 1239/15, 1239/14, 1239/19, 1239/28, 1239/27, 1239/26, 1239/25 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Olszański zostały zgromadzone materiały dowodowe.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Mazur dnia 19.07.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 19.07.2017 14:34. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony