Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja Nr RZ.ZUZ.2.421.1.9.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędna infrastrukturą oraz na gromadzenie ścieków bytowych w szczelnym zbiorniku na działce o nr ewid. 1075/1 obręb 41 Podleszany, gmina Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jerzy Żygłowicz - Dyrektor Zarzą dnia 12.02.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.02.2019 15:27. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 8083
Wersja : 1 2 
Początek strony